เรียนรู้ ตำรา เวชกรรมไทย ไปด้วยกัน กับ นิภา บ้านแก้วสมุนไพร

 

คัมภีร์เวชศึกษา

คำว่า "หมอ" ต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความชำนาญในการแก้ไขสิ่งที่เกิดขึ้น

หมอยา คือ ผู้ขำนาญในการรักษาโรคภัยไข้เจ็บ

หมอนวด คือผู้ที่เข้าใจในวิธีนวด

หมอ คือ หมอยาซึ่งชำนาญในการรักษาโรคภัยไข้เจ็บด้วยวิธีใข้ยาอย่างเดียว

 

เวช แผลงมาเป็น แพทย์ (หมอ) ที่จะเป็นผู้รู้ผู้ชำนาญในการรักษาโรคใดนั้น จะต้องรู้ วิชาเบื้องต้น ใน คัมภีร์เวชศึกษา

กล่าวด้วย กิจของหมอ ๔ ประะการ คือ

๑.รู้จักที่ตั้งแรกเกิดของโรค

๒.รู้จักชื่อของโรค

๓.รู้จักยารักษาโรค

๔.รู้จักว่ายาอย่างใดรักษาโรคใด

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

https://www.facebook.com/nuttiiez.butter/videos/pcb.10217961152248627/10217961127007996/?type=3&theater