สาระน่ารู้

วิสาหกิจชุมชน บ้านแก้วกลางสวนสมุุนไพร เรา เริ่มดำเนินการตั้งแต่ .8 กุมภาพันธ์ 2556. จนถึงปัจจุบัน ..

ประวัติโดยย่อของเรา มีดังนี้

ปี 2556 ได้ดำเนินการ ...ก่อตั้ง วสช. และ เริ่ม เรียน แพทย์แผนไทย

ปี 2557 ได้ดำเนินการ ..ขออนุญาต สถานที่ผลิตเครื่องสำอาง จาก สาธารณะสุขจังหวัดราชบุรี และ ขอมาครฐาน เครื่องสำอาง และมาตรฐาน มผช.จาก กรมวิทยาศาสตร์ กระทรวง อุตสาหกรรม

ปี 2559 ได้ดำเนินการ ประกวด OTOP

ปี 2560 ได้เข้าประกวด วิสาหกิจชุมุชนดีเด่น ระดับจังหวัด ราชบุรี

ปี 2561 ได้ดำเนินการ ขออนุญาต สถานที่ผลิตยาแผนโบราณ. และ ดำเนินการขอ ขึ้นทะเบียนตำรับยา

ปี 2562 ได้รับการสนับสนุน เพื่อ การทำการท่องเที่ยวชุมชน เปิดเป็นศูนย์เรียนรู้ เรื่องสมุนไพร

ปี 2563 ได้ดำเนินการ สร้างสวนสมุนไพร บ้านแก้ว

สินค้าและบริการของเรา ประกอบด้วย ...

ยาสมุนไพร

เครื่องสำอาง

การท่องเที่ยวชุมชน และ โฮมสเตย์

 

สนใจสอบถามคลิกเลยค่า

ผู้ผลิต จำหน่าย รับจ้างผลิต ศูนย์เรียนรู้ แหล่งท่องเที่ยวชุมชน