แหล่งท่องเที่ยวชุมชน&Home stay

ท่องเที่ยวชุมชนเชิงวัฒนธรรม ชมวิถีชุมชน คลองดำเนินสะดวก ๑๕๐ ปี
ล่องเรือหางยาว ๑ สายน้ำ ๒ จังหวัด ๓ วัฒนธรรม กินก๋วยเตี๋ยวเรือสูตรโบราณ
เรือหางยาว รับส่งนักเรียน มาพานักท่องเทียว นั่งสบาย ลำใหญ่
๑ สายน้ำ ศึกษาประวัติศาสตร์ คลองดำเนินสะดวก ๑๕๑ ปี เชื่อม ๓ จังหวัด ๒ แม่น้ำ
๒ จังหวัด ท่องเทียวข้ามสองจังหวัด อำเภอดำเนินสะดวก ราชบุรี / อำเภอบ้านแพ้ว สมุทรสาคร
๓ วัฒนธรรม ไทยพุทธ , ไทยจีน ,ไทยคริสต์http://food.fda.moph.go.th/law/data/announ_fda/065SpecifyList_HerbalTea(02-03-53).pdf