ยาน้ำมันผสมเถาวัลย์เปรียง ตราบ้านแก้ว บรรเทา อาการ ปวดเมื่อย ตามร่างกาย

เป็นเนื้อหาของบทความหรือสินค้าโดยละเอียด

ยาน้ำมันเถาวัลย์เปรียง ตราบ้านแก้ว 

สเปรย์สมุนไพร คลายเส้น คลายกล้ามเนื่้อ

ทำจากสมุนไพร 100% 

กลิ่นหอม ซึมเข้าผิวหนังได้เร็ว ไม่เหนียวเหนอะแหนะ 

บรรเทาอาการปวดเมื่อย ได้ตังแต่ครั้งแรกเมื่อได้สัมผัส เหมือนมีหมอนวดประจำตัว

ตัวยามีฤทธิ์ร้อน เย็นในขวดเดียวกัน เย็นเพื่อระงับอาการปวด ร้อนคลายกล้ามเนื้อคลายเส้น

รักษา : ออฟฟิศซินโดรม ปวด คอ บ่า ไหล่ หลัง ขา เข่า   ไมเกรน ตะคริว ลมพิษ แมลงกัดต่อย