ยาน้ำมันเสลดพังพอน น้ำมันเขียว สูดแก้ลม ดมแก้เซ็

 ยาน้ำมัน"เสลดพังพอน"

สูดแก้ลม ดมแก้เซ้ง

บรรเทาอาการ แมลง สัตว์ กัด ต่อย

แก้วิงเวียน ศรีษะ