ยาน้ำ ยาธาตุ ชินเอมอน ยาธาตุุอบเชย ท้องอิด ท้องเฟ้อ ขับลม กรดไหลย้อน

เป็นเนื้อหาของบทความหรือสินค้าโดยละเอียด

ยาธาตุอบเชย ชินเอมอน

เลขที่ทะเบียนตำรับยา G  537/62

ส่วนประกอบ 

อบเชย ขะเอม กระวาน กานพลู ขิง สมุลแว้ง 

สรรพคุณ

ขับลม ท้องอืด ท้องเฟ้อ กรดไหลย้อน