ยาใช้ภายนอก ยาหม่อง ขี้ผึ้ง ยาน้ำมันผสมเถาวัลย์เปรียง ยาน้ำ ยาธาตุชินเอมอน